عهای ساره نور شاهکار بازیگری کودک درون ایران

«نفس» سومـین ساخته نرگس آبیـار، ساخت ریسه با مروارید دومـین فیلمـی هست که از او دیدم. ساخت ریسه با مروارید اولین فیلمش «اشیـا از آنچه درون آینـه مـی بینید، بـه شما نزدیکترند» را دیده بودم و دوست نداشتم. ساخت ریسه با مروارید بـه نظرم فیلم روی هوا بود. مـی خواست حرفی بزند کـه کارگردان درون پرداختش الکن مانده بود. «شیـار ۱۴۳» را ندیدم ولی «نفس» درون جشنواره جزو سه فیلم محبوبم شد. یک روایت بـه ظاهر ساده از نقطه نظر یک بچه درون خانواده ای فقیر کـه چطور مناسبات اجتماعی درون سال های قبل و بعد از انقلاب و دوران جنگ روی زندگی اش تاثیر مـی گذارد.

حضور بچه درخشانی بـه اسم ساره نور است. فیلم های ایرانی با قهرمانان کودک معمولا بچه های لوس و بی مزه و اعصاب خردکنی دارند ولی این بچه به خاطر عروسک های تو  بـه خاک افتادند…


منبع: http://mehrmihan.ir/bio-sareh-noormosavi/

: ساخت ریسه با مروارید
[بیوگرافی ساره نور + عهای جدید ساره نور ساخت ریسه با مروارید]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 11:41:00 +0000