دوخت لباس و وسایل نوزاد از لذت بخش ترین کارهای مادران با سلیقه است. طریقه دوختن لحاف پشم شیشه با دنبال این پست مـی توانید آموزش دوخت یک لحاف زیبا  و ساده را مرحله بـه مرحله ببیند.

برای این لحاف بـه ۵ پارچه مختلف نیـاز دارید.

هر پارچه را مناسب با عرض لحافی کـه مـی خواهید بدوزید بـه سه قطعه برش بزنید.

سپس پارچه ها را طوری دته بندی کنید کـه در هر دسته پارچه مشابه وجود نداشته باشد.

پارچه ها را بـه ترتیبی کـه مـی خواهید بدوزید بچینید.

لبه ها را صاف کنید و داخل بدهید.

و با چرخ خیـاطی روی لحاف را بدوزید.

دوخت سرويس خواب نوزاد

طریقه ی دوختن کیسه ی خواب

ابتدا از روی الگو یک بار از پارچه ی زمـینـه ، طریقه دوختن لحاف پشم شیشه یک بار از پارچه ی داخل کیسه و پشم شیشـه برش بزنید

تیکه ی شماره ی ۲, ۵ ۴ را بهم وصل کرده سپس تیکه های ۱,۳ را
سپس تیکه شماره ۸ را بـه شماره ۳ وصل کنید ۷ را بـه ۸و ۶ را بـه ۸

برای دوختن زیپ یکسره کناری و پایین کیسه ، ابتدا حتما دهانـه ی زیپ را باز کنید و پایین زیپ را درون محل وسط پایین کیسه (d’) قرار دهید و بالای یک طرف زیپ درون محل ( ‘c ) و طرف دیگر c قرار دهید . طریقه دوختن لحاف پشم شیشه زیپ ما بین رویـه و آستر قرار دهید و همراه پشم شیشـه چرخ بزنید . به منظور این کـه بتوانیم کیسه را بـه رو برگردانیم حتما حدود (۲۰ سانتیمتر ) از یک طرف کیسه را چرخ نکنیم

الگوی تشکچه و بالشت

ابتدا شماره ی۲,۵,۴را بـه هم وصل کرده و سپس آن را بـه شماره های ۱,۳ ,وصل مـیکنیم تیکه رو کـه آماده شد آن را بـه تیکه پشتی وصل مـیکنیم بـه همـین راحتی

: طریقه دوختن لحاف پشم شیشه
[دوخت لحاف نوزاد - mehrmihan.ir طریقه دوختن لحاف پشم شیشه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 00:49:00 +0000